Yetersiz besleme programları, inekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atarak, yüksek itlaf oranları, düşük verimlilik, yüksek finansal baskı, zaman kaybı ve kalitesiz çiftlik hayatına yol açıyor. Bu noktada ineklerin beslenme ve yönetim ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayan çiftçiler, sürünün süt üretim performansını yükselterek verimli ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

Etkili bir şekilde uygulanan yönetim programlarının ve ineğin fizyolojik değişikliklerini desteklemek için iyi dengelenmiş bir diyetin, fonksiyonel uzun ömürlülüğü iyileştirdiği ve yaşam boyu günlük verimini artırdığı ve bu sayede bir ineğin performansının ömür boyu sürdürülebilir olacağını unutmamak lazım.

YETERSİZ BESLEME PROGRAMLARI DÜŞÜK ÜRETİM VE VERİMSİZLİĞE YOL AÇIYOR

İnekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda  ömür boyu günlük verimi optimize etmek için üç faktöre dikkat etmek gerekir.

İlk buzağılama yaşı, tercihen bir ineğin yaşamının 22. ve 24. ayı arasında olmalıdır. Düvelerin ilk buzağılaması çok geç olduğunda; sadece bu ineklerin toplam üretken günlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yaşam boyu günlük verim potansiyellerini de tehlikeye atar. Süt üretimi, aşırı metabolik stres olmadan, süt ineğinin laktasyon durumuna adaptasyonunu desteklemelidir. Geç süt pikleri, kısa veya uzun laktasyonlar ve düşük laktasyon ömrü ile normal seviyelere uyum sağlamayan laktasyon eğrileri, beslenme yetersizliklerini ve yönetim sorunlarını yansıtır.

Sağılan gün sayısı ilk 100 gün boyunca mecburi kesim oranları azaltılmalıdır. Yüksek metabolik hastalık prevelansı, düşük döl verimi, yüksek mecburi kesim oranları görülmesi gibi faktörler, sürünün laktasyon sayısı ortalamasının düşmesine neden olabilir.