• INTEST-PLUS QUATTRO® Özel olarak kaplanmış ve dizayn edilmiş bir sodyum bütirat ve kalsiyum bütirat karışımıdır.
  • MYCO-CURE® Özel toksin bağlayıcı: Çiftlik hayvanlarındaki mikotoksinlerle savaşmak için geniş spektrumlu, özel toksin bağlayıcı
  • INTEST-PLUS SC40® Özel olarak kaplanmış sodyum bütirat.
  • PICK AKTIV OLB® Kanatlı hayvanlar için Türkiye’de ilk olarak sunulan gagalama kovası
  • CAREEGG L-Forte Yumurtacı hayvanlar için verim arttırıcı tamamlayıcı yem