Tahıl öğütme ya da tahıl paçallama; elde edilen sonuçtan belirli kalite parametrelerinin oluşturulduğu ve kontrollü şekilde çeşitli tahılların karışımından oluşan süreçtir. Un için gerçekleştirilen homojenleştirme işleminin aksine; paçallama, iki ya da daha fazla tahılın doğru oranlarda karıştırılması ile tahıl öğütme bölümüne geçmeden önce gerçek kalite parametrelerinin belirlendiği işlem anlamına gelmektedir.

Öğütme bölümünün sonunda sürekli yüksek kaliteye sahip ürün elde etme ihtiyacı böyle bir işlemin yapılmasını gerektirmektedir. Fırıncılar değirmencilerden kendilerine fırıncılık üretim hatlarına dayanabilecek sınırlarda, kalite parametreleri üzerinde toleransa sahip ve nihai ürünlerinin kalitesini bozmayan sürekli yüksek kalitede ham madde temin etmelerini beklemektedir. Farklı kalite parametrelerine sahip ve karıştırılması gereken “n” tahıl çeşidini incelediğimizi varsaydığımızda; beklenen kalitede una öğütülmesi ile sonuçlanacak çeşitli tahılların nasıl karıştırılacağı sorusu ortaya çıkmaktadır.

Paçallama oranları ilk olarak laboratuvarlarda belirlenmektedir. İstenilen kalite ticari işler bölümü tarafından bildirilmektedir. Önemli olan nokta ise; karıştırılmış hücre sayısının karıştırılması gereken tahıl çeşitlerinin sayısına eşit olduğunun sisteme bildirilmesi gerektiğidir.

Hangi Tahıl Anlamlıdır?

Sadece ezilmiş tahıl temizse anlamlıdır. Ama “temiz” nedir?

Örneğin, bir tahıl silosundaki tahıl gibi işlediğiniz kuru tahıldan bahsediyorsak, en azından ön temizliği yapılmalıdır.
Yaş tahıldan bahsediyorsak yere değmeden direkt olarak tarlada işlenmesi idealdir. Yani, doğrudan birleştirmeden.

Tahılı çiftliğe taşıyorsanız ve orada sadece bir kırma makinesine (örneğin bir manipülatör ile) yüklüyorsanız, döşeli ve iyi süpürülmüş bir alana nakledilmelidir.
Bu çok önemli ve çok tasarruf edilmesini sağlar.

Taşları, beton ve çelik nesneleri eziyorsanız “TITAN” modifikasyonunu düşünmemenizi tavsiye ederiz. Zamanı ve paranızı boşa harcamış olursunuz. Silindirleri temel olanlarla aynı anda yok etmek gerekir.

Bu sayede TİTANYUM merdanelerin kullanım ömrü %40 – %70 daha fazla uzayabilir.