1917 yılında İngiliz bilim adamları, tahılın nem oranı 35-40% arasında olursa tahılın besin değerinin daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. 60’ların sonunda yüksek nem içeriğine sahip ürünlerin özel bir şekilde işlemden geçirilmesinin ve depolanmasının yeni bir yolu bulundu. Tahıl kurutmanın artan maliyetleri sebebiyle, (ana olarak yem tahıl türevleri) bu teknoloji günümüzde tekrardan değer kazanmıştır. Bu teknoloji mikroplanmayı önler ve yemin besinsel değerini korur.

ROMILL MAKİNALARI KULLANARAK NEMLİ TAHIL HASADI YAPMANIN AVANTAJLARI

– Hasat zamanı, yüksek nem ve olumlu olmayan hava durumlarında maliyeti arttırmadan erkene alınabilir (hasat periyotunun uzatılması hasat makinalarının daha verimli kullanılmasına olanak sağlar).
– Daha uzun süren hasat süreci – biçerdöverlerin daha etkin kullanımı
– Nemli silaj yapılmış yemin besin değeri sindirilebilirliği geliştirir, daha etkin enerji kullanımını sağlar ve bunun sonucunda üretim etkinliği artar.
– Sütçü ineklerin daha iyi sağlık şartlarına ve daha etkinliğe sahip olmasını sağlar.
– Hayvanların besin alımını arttırır.
– Yüksek yem hijyeni.
– Rumen ve ince bağırsaktaki nişasta oranını dengeler – bunun sonucunda rumen asidozunu düşürür.
– Yemin kalınlık yapısı büyükbaş ve tek mideli hayvanların gerekliliklerine göre düzenlenebilir.
– Hasadın nakliyesi için daha az gereksinim.
– Kötü hava koşullarında tahıl ve mısırın büyütülmesi ve hasat edilmesi.
– Daha çok suda çözünebilen şeker içerir, daha fazla sindirilebilir ve daha yüksek miktarda çözünebilir nitrojen içerir.
– İnşaat masrafına gerek olmadan yemin depolanması.

EKONOMİ – UYGULAMALI DENEYİMDEN ÖRNEKLER

Kurutma yöntemi ile mısırın hasat edilmesi ve gelişmiş metotlu nemli mısır hasadının karşılaştırılması:

Eklenen parametreler:

– Verim 10 t/ha (hektar)
– Tahılın hasat nemi 35% ve 28%
– Harman dövme makinası kullanarak hasat maliyeti: 70 €/ha
– Araç ile nakliye – 13-ton-traktör yarı-treyler, fiyat: 1,5 €/km
– 10 km nakliye mesafesi: araziden çiftliğe; 10 km: kurutma alanından çiftliğe
– Kurutma: 1,3 €/ton ve nem yüzdesi
– Kuru tahılın öğütülmesi: 1,-€/ton
– Kimyasal koruyucular: 4,-€/ton kütle
– Romill M2 ile kırma: 6,-€/ton ürün

35% nem içeriğine sahip olan hasat edilmiş tahılın kurutulması Kurutma 28% nem içeriğine sahip olan hasat edilmiş tahılın kurutulması Kurutma 30-40% nem içeriğine sahip nemli tahılın kıvrılması
100 hektardan hasat edilen miktar 1 000 t 1 000 t 1 000 t
Harman dövme makinası ile hasat yapılması  7 000 € 7 000 €  7 000 €
Romill M2 ile öğütme  6 000,- €
 Asit + plastik kaplama  4 300,- €
Araziden makinaya nakliye  2 310,- €
Araziden kurutma alanına nakliye  2 310,- €  2 310,- €
 14% nem oranına kadar mısırı kurutma işlemi  27 300,- €  18 200,- €
 Kurutma alanından siloya nakliye  2 310,- €  2 310,- €
 Kuru mısırın öğütülmesi  1 000,- €  1 000,- €
 Kuru mısırın depolama maliyeti  Hesaplanmadı Hesaplanmadı
 Nemli tahılın yüksek enerji kullanımı  Hesaplanmadı
 Hasat edilen ürünün ton maliyeti  40,- €  31,- €  20,- €
 1000 tonun toplam maliyeti (aşağı yukarı 100 hektar)  39 920,- €  30 810,- €  19 610,- €

 

MISIRIN HASADI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLLERDE YAPILABİLİR

Tahılın hasat edilmesi (kurutma)

Silaj – GPS – Bütün halde kesilen yeşil bitki, tahıl olgunluğu sağlanması için yer ile beraber hasat edilir. Daha çok suda çözünebilen şeker içerir, daha fazla sindirilebilir ve daha yüksek miktarda çözünebilir nitrojen içerir.

Yararak hasat etme yöntemi – Silaj için mısır haşatının farklı bir yolu. Mısır koçanı ile birlikte hasat edilir (yaprakları da hasat  edilmiş olur).

LKS – Koçanları yaprakları ile birlikte silaj yapılır.

CCM (Mısır, koçan karışımı) – Yapraklar olmadan koçanların iri taneler halinde silaj yapılması.

NEMLİ TAHIL – Sadece koçansız tahıllar ve yapraklar 30-40% nem içeriği ile hasat edilir.

Romill öğütücülerinin karakteristik avantajı, yemin tek midelilerin ihtiyacı olan küçük parçalara ayırabilirken aynı zamanda büyük taneli yem depolanmasına olanak sağlar / kıvrılmış tahıl, ruminant beslenmesi için idealdir.