Tırnak sağlığı ile ilgili sorunlar, ineklerde çok büyük ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.

Problemin ciddiyetine bağlı olarak, yem alımında azalma, süt üretiminde azalma, sürü ömrünün azalması ve üreme verimliliğinde bozulma şeklinde görülmektedir. Bu durumu kontrol etmek için, alınabilecek önlemler bulunmaktadır.

Hayvanların, sıcak yaz aylarında ayakta kalma süresi artmakta ve bunun bir sonucu olarak hayvanlar sıcaklık stresinden dolayı topallık ve tırnak problemleri yaşamaktadırlar. Doğu-batı yönelimine göre konumlanma güneş ışığına maruz kalmayı azaltmakta ve bu sorunların çoğunu hafifletmektedir. Aksi takdirde, bu dönemlerde havalandırma ve soğutma tesisleri sağlanması gerekmektedir. Bu durum, hayvanların günde birkaç saat rahat bir şekilde yumurtlamasına ve gevşemesine, kan dolaşımını iyileştirmesine, patojen kaynaklı tırnak problemleriyle daha iyi başa çıkılmasına ve bağışıklık fonksiyonunu harekete geçirmesine yaramaktadır.

Temizlik

Hayvanların gübre ve idrara aşırı maruz kalması topukları aşındırabilimektedir. Bu nedenle, bu sorunu önlemek için beslenme alanlarını her zaman temiz tutmak gerekmektedir.

Beslenme

Toynaklar esas olarak protein ve yağlardan oluştuğundan, hayvanların hem ham protein hem de yağ asitlerini yeterli düzeyde alması gerekmektedir. Sığır ve inek beslemede mayalanabilir karbonhidratlar sınırlı miktarlarda kullanılmaktadır.

Rumen pH’ı düştükçe, histamin salınımını tetikleyebilen endotoksinler üretilebilmektedir. Bu nedenle, vazokonstriksiyona, genişlemeye, laminer yıkıma ve toynak bozulmasına neden olmaktadır. Hızlı diyet değişiklikleri, dijital dermatitte rol oynayan Treponema gibi türleri destekleyebilecek işkembe mikrobiyal popülasyonlarında bir kaymaya da neden olabilmektedir. Diyeti dikkatli bir şekilde formüle ederek ve inek sağlığını izleyerek, kötü tırnak sağlığı oluşumu en aza indirilebilmektedir.

Mineral beslenme, tırnak sağlığında hayati bir rol oynamaktadır. Kalsiyum, keratin oluşturmak için gereken enzimi aktive etmek için gerekli olmakta ve ayrıca, keratin lifleri arasında çapraz bağlar oluşturma süreci için de gerekmektedir. Çinko, özellikle dijital dermatit enfeksiyonları veya diğer topallık olayları olan inekler için gerekli görülmektedir.

Çinko, tırnak büyümesi ve bakımı için büyük önem taşımaktadır. Keratin oluşumunda önemli bir mineraldir ve vücut tarafından kalsiyum kullanımını etkilemektedir. Bakır, tırnağı güçlü ve sert tutan keratinde çapraz bağlar oluşturmada kritik öneme sahip olabilmektedir. Bakır ve çinkoyu dengelemek, ineğin vücudunda uygun bakır kullanımını ve depolanmasını kolaylaştırmaktadır.

A ve D vitaminleri tırnağın büyümesinde rol oynamaktadır. Tırnağın dışında su geçirmez bir bariyerin korunmasına yardımcı olmaktadır. B vitaminlerinden biri olan biotin, tırnak sağlığında önem taşımaktadır. 20 mg/gün ek biotin sağlanmasının taban ülserlerini daha hızlı iyileştirdiği, taban kanamalarını azalttığı ve interdigital dermatit insidansını azalttığı gösterilmiştir.