Hayvanlarda Bir Sonraki Emzirme İçin Güçlü Başlangıç

Erken laktasyonda enerji gereksinimi ile yem alımı arasındaki eşitsizlik, genellikle kalıcı bir negatif enerji dengesine neden olur. Bu birçok hastalığı başlatabilir.

Daha yüksek süt performansı ile giderek daha fazla ortaya çıkan hastalıklar, karaciğer yağlanması, plasenta retansiyonu, doğum felci, rahim ve meme iltihabı, doğurganlık sorunları, topallık şeklinde sıralanabilir. Bunların yönetilebilmesi ve barınma ihtiyacının karşılanmasından sonra düzenli besleme bu sorunları önleyebilir. Yalnızca rumen için optimize edilmiş bir rasyon sayesinde ideal yem dönüşümü, hayvanların yüksek performanslı ve sağlıklı olmasını sağlar.

Vücut Kondisyonu, Yem Alımı ve Abomasumun Yer dDğiştirmesi Üzerinde Etkilidir.
Bir sonraki laktasyon için hazırlık, daha önceki laktasyonun son üçte birinde başlar. Burada vücut kondisyonu ayarlanır. Susuzluk döneminde sadece marjinal olarak etkilenebilir. Emzirme sonunda 3.5’ten düşük bir vücut kondisyon puanı (BCS) hedeflenir.

Özellikle tamamen karışık rasyonlarda (CMR/TMR) hayvanlar, laktasyonun son üçte birlik döneminde çok fazla yeme eğilimindedir. Böylece hayvanların gruplandırılması, enerji fazlalığının önlenmesine yardımcı olur. Bu aşamada kesilen bir yem konsantresi, birkaç litre süt performansına mal olur. Nitekim, daha iri hayvanlar bir sonraki laktasyonda çok daha fazla süt performansına sahiptir.

Çok ağır bir şekilde koşullandırılmış ineklerin tipik etkileri, erken laktasyon sırasında yem alımının azalması ve abomasumun yer değiştirmesine karşı daha yüksek duyarlılıktadır. Susuzluk döneminde enerji kısa tutulmalıdır. Sadece buharda pişirme ile yem konsantresi yavaşça arttırılmalıdır (0,3 kg/gün’e kadar, toplamda 3 kg/gün’e kadar). Emzirmenin başlangıcında kullanılan yemlerin aynısını kullanmak, hayvan bakterilerine laktasyon yemine uyum sağlama imkanı verir.

Mineraller, Meme Ödemi ve Kalsiyum Eksikliği
Transit faz sırasında aşırı sodyum ve potasyum alımından kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra çok yüksek protein alımı da meme ödeminin görünümünü düzeltebilir. Buharlama ile protein içeriği %10’dan %14’e yükseltilmelidir.

Buharlama için karışık rasyon, özel bir kuru mineral yem ile tamamlanmalıdır, Kalsiyum ve fosfor arasındaki dar ilişki, metabolizmayı süt üretimi için kalsiyum tükenmesine hazırlar ve böylece kalsiyum eksikliği riskini azaltır.

Ketoz ve Asidozdan Kaçının
Yavrulamadan sonra karışık bir rasyon iyi bir temeldir. Mümkünse (grupların büyüklüğüne bağlı olarak) aktif bir bileşen konsantresi temel rasyona karıştırılmalıdır. Bunlar negatif enerji dengesinin temizlenmesine ve propilen glikol, sodyum propiyonat ve rumen korumalı protein gibi aktif maddelerin rasyona alınmasına yardımcı olur. Bu bileşenler kan şekerini düşürür ve böylece ketozis riskini azaltarak karaciğeri rahatlatır. Bu tamamlayıcı yemler daha küçük sürüler halinde yem konsantresi yoluyla da verilebilir.

Yavrulamadan sonra yem konsantresi miktarı yavaş yavaş arttırılır. Maksimum yardıma emzirmenin 4. ila 5. haftasında ulaşılır. Konsantre hızlı arttırılırsa, bazal yemle alınan yapı yeterli olmaz.

Yine de iyi kalitede bazal besleme şarttır. Yüksek yem ve enerji alımı sağlayarak yüksek performans sağlar. Ayrıca yeterli bir geviş getirme ve asidozun önlenmesi için bazal yemin planlanması (min. %15 ham lif / %8-10 yapılandırılmış lif) gereklidir. Silaj katkı maddeleri, ideal yem hasadının yanı sıra yüksek bir silaj kalitesi sağlar. Bu nedenle yeşilliklerde silaj katkı maddelerinin yayılması için uygun dozaj ekipmanının kullanılması önemlidir.