Laktasyondaki ineklerde sıklıkla rastlanan subakut rumen asidozuna buzağılarda rastlanmasının çeşitli nedenleri vardır. Hastalığın kontrolü, bu nedenlerin bilinmesi ile mümkündür.

Yapılan araştırmalar buzağıların rumen pH’larının bazen 5.8’den aşağı düşebildiğini göstermektedir ki bu da, laktasyondaki ineklerde subakut rumen asidozunun (SARA) tipik tanımıdır. Buzağılarda SARA gelişmesinin, küçük parçalı diyetle beslenme, yüksek karbonhidrat konsatrasyonlu diyet ve sınırlı tükürük üretimi gibi çeşitli nedenleri vardır. SARA’nın sindirime ve sağlığa etkileri birçok araştırmanın konusu olmuştur.

Yem Alımı ve Sindirim
Düşük ruminal pH (6’dan az) lif sindirimini bozar ve muhtemelen ruminal pH’ya duyarlı olan selülolitik bakterilerin gelişmesini azaltır. Yapılan bir çalışmada laktasyondaki inekleri yüksek nişastalı rasyona döndürmenin, çoğu yemdeki in situ NDF (Nötral Deterjan Fiber) sindirimini azalttığı belirtilmiştir. 

Çeşitli Lif Kaynaklarının Sindirimi
SARA’nın sindirime etkisinin araştırıldığı sınırlı kaynak vardır. Rasyonun fiziksel şekli (pelet vs.), kaba yem içeriği, kullanılan malzemelerin türü (fermente buğda, arpa, mısır vs.) gibi birçok  etken mevcuttur. İçeriğin sindirilebilirliğinin, buzağının yaşı ve sindirim sisteminin gelişimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Asit deterjan fiber (ADF) sindiriminin, sütten kesmeden sonraki haftalarda artışı çalışılmıştır (buzağılar 5 haftalık yaşta sütten kesilmiş ve arpa, soya ve buğday samanından oluşan rasyona geçilmiştir). Lif sindirimi önemli ölçüde değişmiştir. 

Su Tüketimi
Bir başka ilginç konu ise su tüketiminin hayvanın rumen pH’sını etkilemesidir. Buzağılar su tükettiklerinde, su retikulorumenden girer ve retikuloomasal geçişten terkeder. Su rumeni küçük parçalar eşliğinde terkeder ve bu küçük parçalar barsakta sindirilir. Kısıtlı suya erişimi olan buzağılar yeteri kadar su tüketemeyeceklerinden SARA’ya predispoze bir durum ortaya çıkabilir. En uygun bakım şekli buzağıların gün içinde sınırsız olarak suya erişebilmeleridir.