Plastik tüp siloları, geleneksel yem tahıllarının Silaj yapımındaki ana faktör; yeşil veya yüksek nemli yem hammaddelerinin havasız ortamda kontrollü fermentasyonudur.