• VICTUREA® Kaplanmış üre: Ruminantlar için sürekli ve kademeli salınım özelliğine sahip npn kaynağı
 • MYCO-CURE® Özel toksin bağlayıcı: Çiftlik hayvanlarındaki mikotoksinlerle savaşmak için geniş spektrumlu, özel toksin bağlayıcı
 • CAREBOOSTER® Büyükbaş yalama kovası: Mineral-vitaminler içeren büyükbaş yalama kovası
 • CARECALF® Buzağı yalama kovası: Mineraller ve vitaminler içeren buzağı yalama kovası
 • CARERUMI PROFIT® Büyükbaş premiksi: Süt hayvanları için verim arttırıcı vitamin mineral içeren tamamlayıcı yem
 • PICKAKTIVE OLB® Gagalama kovası: Yumurtacı veya etcil kanatlı hayvanlar için verim arttırıcı tamamlayıcı yem
 • HEPACARE® Mikropelet premiks: Karaciğer yağlanması önleyici, koruyucu ve döl verimi ürünü
 • KLABERKRAFT® Mikropelet premiks: Buzağılar için özel dizayn edilmiş yüksek protein içeren vitamin mineral premiksi
 • KERBL® Büyükbaş hayvan ve çiftlik malzemeleri
 • SOCOREX® Büyükbaş aşılama malzemeleri
 • SİLAJ KATKILARI Bio-Sil® 100 gr/100 ton – Adisil lg perfect® 250gr/250 ton
 • RUMEN READY® Hayvanların geçiş dönemlerini  daha verimli ve sağlıklı geçirerek daha yüksek performans göstermelerini sağlayan, hipokalsemi,   Karaciğer yağlanması, rumen asidozu ve ketozisden koruyan magnezyum butirat kaynağı.