• CAREBOOSTER Büyükbaş yalama kovası: Mineral-vitaminler içeren büyükbaş yalama kovası
  • CARECALF Buzağı yalama kovası: Mineraller ve vitaminler içeren buzağı yalama kovası
  • CARESHEEP Lammerkraft: Küçükbaş için verim arttırıcı pelet tamamlayıcı yem
  • CARERUMI Provit HL: Süt hayvanları için verim arttırıcı tamamlayıcı yem ,
  • CAREEGG L-Forte: Yumurtacı hayvanlar için verim arttırıcı tamamlayıcı yem
  • HEPACARE: Karaciğer yağlanması önleyici, koruyucu ve döl verimi